OVER

Marlies Geldof gets her inspiration from a combination of structures, bright earth tones and naturally occuring processes like the flow of water, or dry cracked earth.

After exploring different paths in her life, the passion for art and the power of creation proved stronger than anything else. Art has always been a prominent element in her life. Therefore she devotes her life to making various art forms containing resin, acrylics, structural elements, the contrasts between those structures and hints of geometry.

Because of the experimental way of creating her pieces, her work keeps transforming. This way they keep intriguing the admirer and herself.

 

Quote by Marlies: ‘Making art is a beautiful lifelong process”

 

Marlies Geldof vindt inspiratie in combinaties van structuren, heldere aarde tinten en natuurlijke processen zoals stromend water of uitgedroogde aarde.

Na meerdere paden te hebben bewandeld in haar leven, bleek kunst en de passie voor creatie sterker dan al het andere. Kunst heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van Marlies. Daarom wijdt zij haar leven nu aan het maken van verschillende kunstvormen met variërende elementen zoals kunsthars, acrylverf, structuur mediums, de contrasten tussen deze materialen en geometrische elementen.

Door haar experimentele manier van creëren, blijft haar werk transformeren. Dit houdt haar werk interessant voor de bewonderaar en voor haarzelf.

Quote van Marlies: ‘Het maken van kunst is een prachtig levenslang proces.’